ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:50 น.
Total 743 | Page 1 From 75 Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
743ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง
โดย ผู้ร้อง
118218/02/2562
742การบุกรุกที่สาธารณะแม่น้ำและให้ดำเนินคดี
โดย ผู้ร้อง
117802/01/2562
741ร้องขอสิทธิ์พื้นที่จอดเรือ หลังบ้านของตัวเองคืนจาก ผู้มาขออาศัย แล้วยึดเป็นของตัวเอง
โดย ผู้ร้อง
117614/01/2562
740ให้รื้อหินออกจากคลองพังงา
โดย ผู้ร้อง
117523/01/2562
739ความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในคลองทองหลางและคลองขุนพิทักษ์ อำเภอเนินสะดวก
โดย ผู้ร้อง
117405/02/2562
738ขอร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง
117321/01/2562
737อยากทราบข้อเท็จจริงจากการขุดลอกฯ
โดย ผู้ร้อง
117007/01/2562
736เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
โดย ผู้ร้อง
116806/02/2562
735ขอทราบเรื่องการร้องเรียนและคัดสำเนาคำสั่ง
โดย ผู้ร้อง
116715/02/2562
734ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเรือเมียนมาปล้นในเขตน่านน้ำไทย
โดย ผู้ร้อง
116406/02/2562
Total 743 | Page 1 From 75 Next >>