ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด บริการเรือด่วนเจ้าพระยา  | ดูทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:46 น.
Total 60 | Page 1 From 6 Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
60แจ้งเรื่องร้องเรียน เรือโดยสารไม่จอดให้ผู้โดยสารลงท่าเรือ
โดย ผู้ร้อง
123105/04/2562
59ร้องเรียนการปฏิบัติงานของพนักงานเรือด่วนเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง
115703/01/2562
58แจ้งร้องเรียนพนักงานเรือด่วนเจ้าพระยาใช้วาจาไม่สุภาพ
โดย ผู้ร้อง
113422/01/2562
57แจ้งร้องเรียนพฤติกรรมคนขายตั๋วโดยสาร ไม่ให้ข้อมูลการเดินเรือ
โดย ผู้ร้อง
109814/01/2562
56แจ้งพนักงานประจำเรือ แสดงพฤติกรรมและกิริยาวาจาไม่เหมาะสม
โดย ผู้ร้อง
109315/01/2562
55เรือไม่จอดท่า / พนักงานขับเรือทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม
โดย ผู้ร้อง
109109/01/2562
54รหัสเรื่อง นร02610070292 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเส้นทางการเดินเรือของเรือด่วนเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง
106921/12/2561
53รหัสเรื่อง นร02610067432 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน ประจำเรือสังกัดบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา (ท่าน้ำนนท์-วัดราชสิงขร)
โดย ผู้ร้อง
106621/12/2561
52ไม่พอใจในการบริการของพนักงานขายตั๋วที่ท่าวัอรุณ
โดย ผู้ร้อง
105417/12/2561
51แจ้งร้องเรียนการให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา ขับเร็วจนน้ำกระเด็นเข้าเรือ
โดย ผู้ร้อง
104918/12/2561
Total 60 | Page 1 From 6 Next >>