ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ  | ดูทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 17:47 น.
Total 71 | Page 1 From 8 Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
71ขอส่งเรื่องร้องเรียนกรณี การไม่ได้รับความร่วมมือในการใช้บริการจัดเก็บของเสียประเภทขยะจากเรือ ร้องเรียนของนางวรกมล พฤกษางกูร กรรมการบริษัทเจพีซีลิฟท์จำกัด
โดย ผู้ร้อง
120906/03/2562
70ปัญหาบ้านรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการเจ้าพระยาริเวอร์ เพลส
โดย ผู้ร้อง
120514/03/2562
69ขอความเป็นธรรม (ข้าราชการบำนาญ)
โดย ผู้ร้อง chantana.songsri@yahoo.com
119816/03/2562
68ร้องเรียนบริษัทเอกชนเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ทำธุรกิจส่วนตัว
โดย ผู้ร้อง
119411/03/2562
67เรื่องร้องเรียน (นายวิชัย สังข์ศิริ)สร้างรุกล้ำต่อเติมให้เกิดความเสียหายทรัพยากรทางทะเล
โดย ผู้ร้อง
118827/02/2562
66การบุกรุกที่สาธารณะแม่น้ำและให้ดำเนินคดี
โดย ผู้ร้อง
117802/01/2562
65ร้องขอสิทธิ์พื้นที่จอดเรือ หลังบ้านของตัวเองคืนจาก ผู้มาขออาศัย แล้วยึดเป็นของตัวเอง
โดย ผู้ร้อง
117614/01/2562
64ขอร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง
117321/01/2562
63ชาวประมงค์กระทำการอันไม่บังควรต่อโครงการพระราชาดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
โดย ผู้ร้อง
114803/01/2562
62ดูดทรายในคลองจันทร์ดี อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โดย ผู้ร้อง
114721/01/2562
Total 71 | Page 1 From 8 Next >>