ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ  | ดูทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:29 น.
Total 53 | Page 1 From 6 Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
53รหัสเรื่อง นร01610009134 ขอให้พิจารณาทบทวนการให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดตากของกรมเจ้าท่า
โดย ผู้ร้อง
96518/10/2561
52การแจ้งให้ปฏิบัติตามมาตรา118 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
โดย ผู้ร้อง
96318/10/2561
51โรงงานปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ
โดย ผู้ร้อง
95031/10/2561
50เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทำผิดกฎหมาย บริเวณริมแม่น้ำสุพรรณบุรี(แม่น้ำท่าจีน)
โดย ผู้ร้อง
94501/10/2561
49คนบุกรุกคลองหลังเมือง ซอยเทศบาลสำโรงใต้19 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดย ผู้ร้อง suparkparn7@gmail.com
93619/10/2561
48คำร้องทุกข์กล่าวโทษ การกระทำผิดตาม พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17)พ.ศ. 2560 ของกรมเจ้าท่า เรื่องปลูกสร้างอาคารล่วงล้ำลำน้ำก่อนได้รับอนุญาต และรุกล้ำสิทธิครอบครองล่วงล้ำลำน้ำของบุคคลอื่น และรอนสิทธิเจ้าของที่ดินบนฝั่งฯ
โดย ผู้ร้อง
88430/08/2561
47สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองสาธารณะคลองกุดตาโป้ บ้านโคกกลาง(บ้านห้วยโจด) ม.1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
โดย ผู้ร้อง Phnisasuphkil@gmail.com
87727/08/2561
46ที่อยู่อาศัยรุกแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกผักขวางทางน้ำไหลบ้านอยู่ติดประตูระบายน้ำปากคลองบางพูด นอกแนวคันกั้นน้ำ วัดเกาะพญาเจ่ง ซ. วัดกู้ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดย ผู้ร้อง big.-eye@hotmail.com
86204/07/2561
45รหัสเรื่อง นร02610027074 เรื่อง ขอให้พิจารณาเปิดขยายระยะเวลาดำเนินการยื่น เรื่องกรณีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในแม่น้ำ ให้แก่ผู้ร้องชื่อนางสาวศุภิสรา คุรุฐิติ หมายเลขโทรศัพท์ 0899235567
โดย ผู้ร้อง
85208/06/2561
44ร้องเรียนการปลูกสร้างบ้านในคลองสาธารณะและที่สาธารณประโยชน์(ห้วย) เป็นบ้านแม่ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
โดย ผู้ร้อง
83904/06/2561
Total 53 | Page 1 From 6 Next >>