ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด 8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ  | ดูทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 23:58 น.
Total 12 | Page 1 From 2 Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
12รหัสเรื่อง นร02640052235 เรื่อง ขอให้พิจารณาเลื่อนวันและเวลาหรือยกเลิกกิจกรรมฝึกภาคเรือของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าทา่ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดย ผู้ร้อง
383312/07/2564
11บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนขึ้นกับกรมเจ้าท่า
โดย ผู้ร้อง theerawatv@gmail.com
94931/10/2561
10รหัสเรื่อง นร02600050343 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่วนงานรับทำหนังสือคนประจำเรือของกรมเจ้าท่า
โดย ผู้ร้อง
48220/10/2560
9สอบถามเรื่องสอบตั๋ว นายประจำเรือฝ่ายช่างกล750kW หรือ มากกว่า
โดย ผู้ร้อง Opas532685@gmail.com
37106/04/2560
8ค่าปรับการทำสัญญาเรือไทย
โดย ผู้ร้อง konrueseaman@gmail.com
35527/04/2560
7สอบถามเรื่องสอบตั๋ว นายประจำเรือฝ่ายช่างกล750kW หรือ มากกว่า
โดย ผู้ร้อง Opas532685@gmail.com
34010/04/2560
6การสอบตั๋วเรือ
โดย ผู้ร้อง nara@hotmail.com
31203/03/2560
5สอบถามเรื่องการสอบตั๋วสายนอกแต่มีซีเซอร์วิสสายใน
โดย ผู้ร้อง konrueseaman@gmail.com
30228/12/2559
4ทำสรุปให้คนเรือเข้าใจง่ายๆ
โดย ผู้ร้อง konrueseaman@gmail.com
30128/12/2559
3พ้นสภาพการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี เพราะหนีหอพัก
โดย ผู้ร้อง kankapuk24@gmail.com
26223/09/2559
Total 12 | Page 1 From 2 Next >>

ช่องทางร้องเรียนเพิ่มเติม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

893202
(ตั้งแต่ 16/05/2560)