ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 23:45 น.
Total 709 | Page 2 From 71 << Previous Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
699รหัสเรื่อง นร02610067432 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน ประจำเรือสังกัดบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา (ท่าน้ำนนท์-วัดราชสิงขร)
โดย ผู้ร้อง
106621/12/2561
698รหัสเรื่อง นร02610066839 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง และพนักงานประจำเรือโดยสารคลองแสนแสบ
โดย ผู้ร้อง
106521/12/2561
697รหัสเรื่อง นร02610064774 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร บริเวณท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
โดย ผู้ร้อง
106421/12/2561
696รหัสเรื่อง นร01610009818 เรื่อง ขอขยายระยะเวลารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำบริเวณเชิงสะพานบ้านแขวงเภา หมู่ที่ 2 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย ผู้ร้อง
106321/12/2561
695รหัสเรื่อง นร01610009374 เรื่องขอให้พิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง
โดย ผู้ร้อง
106221/12/2561
694แจ้งเหตุโป๊ะท่าเรือเสียหาย โดยยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแก้ไข
โดย ผู้ร้อง
106026/12/2561
693เรื่อง: พฤติกรรมของพนักงงานท้ายเรือ ธงส้ม
โดย ผู้ร้อง "ก็กูไง จะใครละสัส!"
105822/12/2561
692ร้องเรียนบ้านสองหลังอยู่ติดกันในจังหวัดนนทบุรีปลูกผักและก่อสร้างบ้านบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง sirirux.koc@gmail.com
105521/12/2561
691ไม่พอใจในการบริการของพนักงานขายตั๋วที่ท่าวัอรุณ
โดย ผู้ร้อง
105417/12/2561
690เรือโดยสารไม่รับ ปล่อยผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมาก (คลองแสนแสบ - ประตูน้ำฯ)
โดย ผู้ร้อง
105020/12/2561
Total 709 | Page 2 From 71 << Previous Next >>