ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันพุธที่ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:18 น.
Total 880 | Page 2 From 88 << Previous Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
870รหัสเรื่อง นร01610007066 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอเกาะสมุย หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะสมุย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาเกาะสมุย กรณีไม่ดำเนินการใดๆ ต่อการดำเนินการของอำเภอเกาะสมุย
โดย ผู้ร้อง
327120/08/2562
869รหัสเรื่อง นร01620001716 เรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ถูกร้อง ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (นายพิเชษฐ์ สุดเดือน)
โดย ผู้ร้อง
327020/08/2562
868รหัสเรื่อง นร01610010751 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำน้ำชี บริเวณหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดย ผู้ร้อง
326920/08/2562
867จัดสร้างเรือนแพคาราโอเกะล่วงล้ำเข้าไปในแม่น้ำสงคราม(9)
โดย ผู้ร้อง
325318/08/2562
866บริษัทเรือโดยสารปล่อยควันไอเสียดำ กระทบต่อสุขภาพผู้อาศัยริมคลอง(4)
โดย ผู้ร้อง
325116/08/2562
865น้ำสาดเข้าบริเวณท้ายเรือ คลองแสนแสบ(4)
โดย ผู้ร้อง
325016/08/2562
864ขับเรือเร็ว คลองแสนแสบ(10)
โดย ผู้ร้อง
324916/08/2562
863ขอให้รังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ 110669 และ น.ส.3.ก เลขที่ 725,726,209 และ 2290 และที่ดินว่างสาธารณะประโยชน์ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดย ผู้ร้อง
324616/08/2562
862ขอประสานแจ้งเรื่องร้องทุกข์ กท0403/รท88674
โดย ผู้ร้อง
324415/08/2562
861การทำแนวเขตกันน้ำเซาะ
โดย ผู้ร้อง wachi_kp@hotmail.com
324315/08/2562
Total 880 | Page 2 From 88 << Previous Next >>

ช่องทางร้องเรียนเพิ่มเติม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

374703
(ตั้งแต่ 16/05/2560)