ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด 6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ  | ดูทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:21 น.
Total 56 | Page 2 From 6 << Previous Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
46เรื่อง: พฤติกรรมของพนักงงานท้ายเรือ ธงส้ม
โดย ผู้ร้อง nongpooh_moris_k@hotmail.com
105822/12/2561
45รหัสเรื่อง นร01610008215 ราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งหนังสือร้องเรียนโดยผู้ร้องอ้างว่า ผู้ร้องได้ยืนหนังสือขอจดทะเบียนแพโดยสารในนาม แพรวยกุ้งเผา ต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
โดย ผู้ร้อง
97918/10/2561
44รหัสเรื่อง นร01610007066 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอเกาะสมุย หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะสมุย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาเกาะสมุย กรณีไม่ดำเนินการใดๆ ต่อการดำเนินการของอำเภอเกาะสมุยที่บุกรุกฯ
โดย ผู้ร้อง
97718/10/2561
43รหัสเรื่อง นร01610007920 ร้องเรียนหน่วยงานราชการปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจการแก้ไขปัญหาการถมดินรุกล้ำคลองตีนท่า (คลองสาธารณะ) บริเวณใกล้สะพานบ้านนา ถนนทางเกวียน-เนินอู่ทอง 3430 เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
โดย ผู้ร้อง
97018/10/2561
42เรื่อง: ไม่ตอบคำถามเรือโดยสาร ถามทาง
โดย ผู้ร้อง "Pattra Nilla-Or"
93515/10/2561
41เรื่อง: แจ้งพนักขายตั๋วเรือด่วนเจ้าพระยา มีกิริยาและมายาทไม่เหมาะสมกับงาน
โดย ผู้ร้อง "Supachai G"
90304/09/2561
40เรื่อง: ขอร้องเรียนพนักงานบนเรือด่วนสีส้มเลข176 มารยาทแย่มากที่สุดถึงที่สุด
โดย ผู้ร้อง "Sureerat Kromsaeng"
89530/08/2561
39ขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดแพร่ ในการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสและใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบ
โดย ผู้ร้อง
82310/05/2561
38ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมเจ้าท่า
โดย ผู้ร้อง
80910/05/2561
37ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวง ขอให้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าได้เคยปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี และได้ดำเนินคดีกับเทศบาลเมืองปทุมธ
โดย ผู้ร้อง
74209/02/2561
Total 56 | Page 2 From 6 << Previous Next >>

ช่องทางร้องเรียนเพิ่มเติม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

659338
(ตั้งแต่ 16/05/2560)