ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15:28 น.
Total 1,068 | Page 3 From 107 << Previous Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
1048ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและสอบสวนกรณีการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของหน่วยงานรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทเขื่อนกันน้ำเซาะให้กับนางสาวภวารัชต์ พันธุ์ศิริปทุม ตามใบอนุญาตเลขที่ 2602/2562 (คลองวัดโสหรือคลองพระยาโบราณราชธานิน
โดย ผู้ร้อง
379528/12/2563
1047ขอประสานแจ้งเรื่องร้องทุกข์ เลขที่ 168954/63 รท161245 กลิ่น ท่าเรือพระจันทร์ จุดสังเกตติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขตท่าพระจันทร์) บริเวณท่าเรือท่าพระจันทร์ พบเรือข้ามฟากสตาร์ทเครื่องรถยนต์ทิ้งไว้
โดย ผู้ร้อง
379421/12/2563
1046ตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสาขากาญจนบุรี กรณีหนังสือร้องเรียนรีสอร์ทปลูกสร้างที่พักรุกล้ำลำน้ำ บริเวณแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของชาวบ้านบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
โดย ผู้ร้อง
379325/11/2563
1045ขอให้ตรวจสอบการบุกรุกปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในพื้นที่บริเวณวัดบางเสร่คงคาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดย ผู้ร้อง
379211/11/2563
1044ขอคัดถ่ายหนังสือข้อมูลการขุดลอกร่องน้ำและรับรองสำเนาทุกแผ่น ขุดลอกร่องน้ำบางเหรียง,รายงานผลการตรวจสอบร่องน้ำปากบางภูมี,ขุดลอกร่องน้ำบางปลาหมอ จ.ปัตตานี
โดย ผู้ร้อง
379106/11/2563
1043การละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าท่า ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองสวนหมาก
โดย ผู้ร้อง
379001/11/2563
1042ขอความเป็นธรรม ขอทางเดินที่ครอบครองมาเป็นระยะเวลากว่า 44 ปี พื้นที่บริเวณแนวสันเขื่อนหลังโกดัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดย ผู้ร้อง
378930/10/2563
1041ความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตเฉพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล ในพื้นที่บริเวณอ่าวดอน จ.สุราษฎร์ธานี รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำประเภทขนำเฝ้าคอกหอย
โดย ผู้ร้อง
378830/10/2563
1040ทำเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำเซาะชายฝั่ง ชายหาดถูกน้ำเซาะ ที่ซอยเขารอด11 เขาเต่า ทางเข้าอุทยานปราณบุรี
โดย ผู้ร้อง
378729/10/2563
1039ติดตาม ครั้งที่ 3 กรณี ร้องเรียนอู่ต่อเรือและซ่อมเรือสามัคคีศิลป์ จังหวัดนนทบุรีมีการลักลอบนำเรือลูกค้าลงในลำน้ำคลองลำโพ เบิ้ลเครื่องเสียงดัง ดัดแปลงบ้านพักเป็นอู่ต่อเรือและซ่อมเรือผิดกฎหมาย
โดย ผู้ร้อง
378627/10/2563
Total 1,068 | Page 3 From 107 << Previous Next >>

ช่องทางร้องเรียนเพิ่มเติม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

596835
(ตั้งแต่ 16/05/2560)