ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 04:55 น.
Total 737 | Page 1 From 74 Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
737การบุกรุกที่สาธารณะแม่น้ำและให้ดำเนินคดี
โดย ผู้ร้อง
117802/01/2562
736ร้องขอสิทธิ์พื้นที่จอดเรือ หลังบ้านของตัวเองคืนจาก ผู้มาขออาศัย แล้วยึดเป็นของตัวเอง
โดย ผู้ร้อง
117614/01/2562
735ให้รื้อหินออกจากคลองพังงา
โดย ผู้ร้อง
117523/01/2562
734ขอร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง
117321/01/2562
733อยากทราบข้อเท็จจริงจากการขุดลอกฯ
โดย ผู้ร้อง
117007/01/2562
732ร้องเรียนการปฏิบัติงานของพนักงานเรือด่วนเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง
115703/01/2562
731ชาวประมงค์กระทำการอันไม่บังควรต่อโครงการพระราชาดำริในหลวงรัชกาลที่ 9
โดย ผู้ร้อง
114803/01/2562
730ดูดทรายในคลองจันทร์ดี อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โดย ผู้ร้อง
114721/01/2562
729แจ้งเรื่องร้องเรียน ข้างบ้านซ่อมแซมเรือทำให้มีควันดำลงแม่น้ำและลอยเข้าบ้าน
โดย ผู้ร้อง
113928/01/2562
728แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้โดยสารกดกริ่งก่อนถึงท่าที่จะลง แต่เรือไม่ยอมจอดเทียบท่า
โดย ผู้ร้อง
113827/01/2562
Total 737 | Page 1 From 74 Next >>