ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 10

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง pkpongsakon@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:26 น.
ผู้ร้องเรียนพงศกร
เลขประจำตัวประชาชน
Emailpkpongsakon@gmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามความไม่ปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของตลาดน้ำ
รายละเอียด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 (เวลา 18.30 น.) ที่ผ่านมา ครอบครัวได้เดินทางไปยังตลาดน้ำอัมพวาและมีโอกาสได้นั่งเรือชมรอบเกาะและชมหิงห้อย ระหว่างการเดินทางทางน้ำเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเรือที่นั่ง คือ มีคลื่นน้ำซัดเข้ามาในเรือที่นั่งถึง 2 รอบ จนเรือเกือบล่ม ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุ คือ 1. น้ำเข้าเรือครั้งที่ 1 เกิดจากการสัญจรของเรือจำนวนมากที่ขับเร็วจนทำให้เกิดคลื่นน้ำและซัดเข้ามาในเรือ 2. มีเรือสวนมาขณะเรือกำลังแล่นโดยเข้ามาประชิดตัวเรือกรอปกับคนขับเรือก็เร่งเครื่องด้วยความเร็วทำให้น้ำซัดเข้าเรือ จาก 2 เหตุการณืดังกล่าวข้างต้น ทางครอบครัวคงไม่ต้องไปหาสาเหตุอื่นใดเนื่องจาก ผู้ขับรับ(ชาวบ้านระแวกนั้นเรียกนายยาว) ก่อนจะเทียบเรือมารับได้ทราบมาว่าได้ดื่มสุรามาก่อน ซึ่งทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งสองครั้งถึงทำให้ควบคุมเรือไม่ได้จนกระทั่งน้ำซัดเข้าเรือเพราะระหว่างขับเรือนั้นมีอาการเร่งเครื่องและเบาเครื่องแบบกระตุกไม่เป็นจังหวะ กระผมจึงอยากวอนให้ผู้มีอำนาจช่วยดำเนินการ 1. สร้างมาตรการหรือระเบียบเข้มงวดกับผู้ขับขี่เรือทุกลำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว 2. จัดระเบียบการสัญจรทางน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการดังกล่าวขึ้นอีก และเป็นความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำที่ยั่งยืน 3. กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ขับเรือที่ไปปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เนื่องจากตลาดน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนรวมทั้งหมด กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านเร่งดำเนินการจัดระเบียบการสัญจรทางน้ำของทุกพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยสูงสุด และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ หากเร่งดำเนินการสร้างมาตรการณืและลงโทษกับผู้กระผิดอย่างจริงจัง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 15 สิงหาคม 2557
ผู้ตอบ:สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:15/08/2557
รายละเอียด
จภ.3(สส.)ได้เรียกนายอนันตื เต็มพร้อม ตามที่ผู้ร้องเรียกล่าวหามาให้ถ้อยคำเรียร้อยเเล้ว
นายอนันต์ฯ เป็นเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำชื่อเรือ ล.รุ่งรัตน์ หมายเลขทะเบีนเรือ 5030-50423
ประเภทการใช้บรรทุกคนโดยสาร เรือลำดังกล่าวได้รับอนุญาตใช้เรือและประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือถูกต้องตามกฎหมาย
และได้รับการรับรองจากอธิบดีกรมการท่องเที่ยวว่ามีมาตราฐานเรือรับจ้างนำเที่ยวขนาดกลาง เหตุเกิดวันที่ 12 กรกฎาคม 2557
เวลาประมาณ 18.00 น.เศษ ได้ไปรับกลุ่มผู้ร้องเรียนจากโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง ซึ่งกลุ่มผู้ร้องเรียนนั่งดื่มสุรากันอยู่และได้ส่งสุราให้ 
1 แก้ว เพื่อดื่มก่อนลงเรือ นายอนันต์ฯ ได้ดื่มไป 1 อึก และผู่โดยสารก็ได้นำสุราใส่กระติกมาดื่มต่อกันในเรือของนายอนันต์ฯ ขณะขับเรือไปนายอนันต์ฯ ก็ได้บอกให้กลุ่มผู้ร้องเรียนใส่เสื้อชูชีพแต่มีอยู่ 3 คนไม่ยอมใส่นายอนันต์ฯ ได้กล่าวเตือนถึง 3 ครั้งเกิดการโต้เถียงกันจนกลุ่มผู้ร้อง
เรียนก็พูดว่าใส่ก็ได้ นายอนันต์ฯ แจ้งว่าในวันดังกล่าวมีคลื่นน้ำแรงและเรือแล่นเป็นจำนวนมากเกิดน้ำกระเซ็นเข้ามาในเรือแต่ก็เล็กน้อยไปถูกภรรยาของคนที่โต้เถีงนายอนันต์ฯ  และนายอนันต์ฯ ได้เร่งเครื่องยนต์จริงเพื่อหนีคลื่นน้ำ แต่ไม่ได้ขับเรือด้วยความเร็ว จภ.(สส.)จึงได้แจ้งว่าการดื่มสุราถือว่าเป็นความผิด นายอนันต์ฯ แจ้งว่าได้ดื่มเพียงอึกเดียว แต่ยังมีสติสัมปชัญญะและสามารถครองสติและควบคุมเรือได้ สาเหตุที่ดื่มเพราะเกิดความเกรงใจผู้โดยสาร และได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุราก่อนและขณะขับเรืออีก จภ(สส.) จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนและแจ้งว่าหากดื่มสุราก่อนและขณะขับเรือถือว่าผิดกฎหมายเจ้าท่า เจ้าท่ามีสิทธิไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตรทำการในเรือได้ และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นายอนันต์ฯ รับทราบและให้คำมั่นว่าจะไม่ปฎิบัติดังกล่าวอีก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกถ้อยคำ
  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
1. มาตราการจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำ สำนักงานฯ ได้ออกประกาศเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเดินเรือด้วยความเร็วต่ำ และได้นำประกาศไปแจกให้แก่ผู้ควบคุมเรือที่แล่นในคลองอัมพวาและคลองผีหลอกเพื่อให้เดินเรือช้าและเบา
2. มาตรการกำกับดูแลและควบคุมการจราจรทางน้ำ สำนักงานฯ ได้จัดเจ้าที่พร้อมเรือยนต์ตรวจการณ์ ออกไปตรวจจราจรควบคุมการจราจรทางน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์และยังได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษออกตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522 เป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. มาตราการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
    3.1 สำนักงานได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนให้ชาวเรือเดินเรือช้าและเบาไปติดตั้งบริเวณจุดต่างๆ เช่น บริเวณโค้งน้ำริมเขื่อนของวัด
โรงธรรม บริเวณแม่น้ำแม่กลองหน้าวัดพวงมาลัย เพื่อเตือนให้ชาวเรือเดินเรือช้าและเบา
    3.2 สำนักงานฯ ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เรื่องห้ามดื่มสุราและของมึนเมาก่อนและขณะควบคุมเรือ 
ไปแจกแก่ผู้ควบคุมเรือโดยสารทุกลำ
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่