ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1005

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:26 น.
ผู้ร้องเรียนchamchanok panjarat
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0888576048
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรือด่วนเจ้าพระยา
รายละเอียดเรือเบอร์ 184 วิ่งมาจากท่าน้ำนนทบุรี มาถึงท่าเรือราชินีโดยก่อนที่จะเข้าท่าเรือราชินีได้มีเรือลำอื่นที่จอดให้บริการอยู่ที่ท่าเรือ ขณะนั้นมีเรือวิ่งสวนทางมาและมีคลื่นขนาดใหญ่แต่เบอร์ 184 ไม่เบาเครื่องเรือ ทำให้ผู้โดยสารบางรายโดนน้ำและทรัพย์สินเสียหาย จึงอยากให้ช่วยปรับปรุง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่