ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1007

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:15 น.
ผู้ร้องเรียนคุณอมตะ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-9496710
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามพนักงานเรือพูดจาไม่สุภาพ
รายละเอียดรับแจ้งทางสายด่วน 1199 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.15 น. จากคุณอมตะฯ เกี่ยวกับการพูดจาไม่สุภาพกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นเรือและมีการด่าทอเป็นภาษาอังกฤษบางคำ อาจทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขการพูดจาของพนักงานให้ดีขึ้นกว่านี้

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:กำลังดำเนินการ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่