ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1008

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:30 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสถาพร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-0333110
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนการขับเรือบริเวณคลองแสนแสบ
รายละเอียดรับแจ้งทางสายด่วน 1199 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. จากคุณสถาพรฯ ว่าตนได้เดินทางไปรับลูกจากโรงเรียนโดยใช้ทางเดินริมน้ำจากท่าเรือนานาชาติไปยังท่าเรือ มศว.ประสานมิตร เป็นประจำเกือบทุกวัน โดยขณะเดินทางมักจะถูกน้ำสาดขึ้นมาบนทางเดินเกือบทุกวันจากการที่เรือโดยสารในคลองแสนแสบวิ่งผ่านด้วยความเร็ว ตนได้ร้องเรียนเรื่องนี้หลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นแต่อย่างใดจากกรมเจ้าท่า ตนจึงอยากเสนอให้มีบทลงโทษกับ(นายท้ายเรือ)โดยการเสียค่าปรับ 1,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มความสุขุมรอบคอบในการขับเรือแต่ละครั้ง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่