ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1010

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:22 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02610057742 ขอความช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหา กรณีการขึ้นท่าเรือวัดชัยพฤกษ์มาลา บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. จุดสังเกตุอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามคลอง
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02610057742 ขอความช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหา กรณีการขึ้นท่าเรือวัดชัยพฤกษ์มาลา บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. จุดสังเกตุอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามคลอง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:02/11/2561
รายละเอียด กรณีโป๊ะเทียบเรือบริเวณหน้าวัดชัยพฤษ์มาลามีสภาพชำรุดและทางวัดได้นำโป๊ะอีกลูกติดตั้งด้านข้างเพื่อเป็นโป๊ะสำรอง ทำให้ประชาชนผู้ใช้โป๊ะไม่ได้รับความสะดวกในการขึ้น-ลงเรือ นั้น ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าลักษณะการนำโป๊ะมาติดด้านข้างโป๊ะเดิมที่ใช้จอดรับส่งผู้โดยสารทำให้เรือเข้าเทียบโป๊ะได้ยากขึ้น เนื่องจากระยะยื่นหน้าโป๊ะไม่เท่ากัน ซึ่งได้แจ้งวัดฯให้นำโป๊ะสำรองไปไว้จุดอื่นก่อน อย่างไรก็ดี โป๊ะหน้าวัดชัยพฤกษ์มาลา กรมเจ้าท่ามีแผนที่จะรื้อถอนออกและก่อสร้างใหม่ให้มีความสะดวกปลอดภัยกว่าเดิมปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯคาดว่าสามารถดำเนินการได้ประมาณเดือนมกราคม2562

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่