ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1011

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:25 น.
ผู้ร้องเรียนนายติรวัฒน์ สุจริตกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร01610009344 ขอให้พิจารณาตรวจสอบกรณีร้านอาหารก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางบาทวิถีและรุกล้ำลำน้ำ ร้านอาหารอินเลิฟ บริเวณท่าเรือเทเวศร์ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางบาทวิถีและรุกล้ำลำน้ำเจ้าพระยา
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร01610009344 ขอให้พิจารณาตรวจสอบกรณีร้านอาหารก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางบาทวิถีและรุกล้ำลำน้ำ ร้านอาหารอินเลิฟ บริเวณท่าเรือเทเวศร์ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางบาทวิถีและรุกล้ำลำน้ำเจ้าพระยา

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่