ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1012

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:28 น.
ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ไม่แจ้งนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02610059662 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอู่เรือ จุดสังเกตุอู่เรือจะตั้งอยู่ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำ ระหว่างคอนโดศุภาลัย เขตบางคอแหลม และคอนโดไอวี่ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะใกล้กับสะพาน2ระดับ
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02610059662 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคราบน้ำมันในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอู่เรือ จุดสังเกตุอู่เรือจะตั้งอยู่ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำ ระหว่างคอนโดศุภาลัย เขตบางคอแหลม และคอนโดไอวี่ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะใกล้กับสะพาน2ระดับ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่