ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1014

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:35 น.
ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ไม่แจ้งนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02610061799 ขอความช่วยเหลือจ่ายเงินคืนค่าภาคการเรียนกรณีกรมเจ้าท่าสั่งปิดโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ให้กับผู้ร้องชื่อ นายชนะพล ฉันทืนรากุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2920601022252
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02610061799 ขอความช่วยเหลือจ่ายเงินคืนค่าภาคการเรียนกรณีกรมเจ้าท่าสั่งปิดโรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ให้กับผู้ร้องชื่อ นายชนะพล ฉันทืนรากุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2920601022252

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด
กรมเจ้าท่า สำนักกฎหมายขอรายงานว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาลของศาลปกครองกลาง 

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่