ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1015

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:38 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02610061753 ขอความอนุเคราะห์ให้มีการสร้างบันไดทางขึ้นเรือข้ามฟาก บริเวณท่าเรือวัดคลองเตยนอก(โพธิ์ทอง) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02610061753 ขอความอนุเคราะห์ให้มีการสร้างบันไดทางขึ้นเรือข้ามฟาก บริเวณท่าเรือวัดคลองเตยนอก(โพธิ์ทอง) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.ไม่มีการสร้างบันไดให้ผู้โดยสารใช้ข้ามขึ้นบนท่าเรือ ผู้โดยสารต้องปีนขึ้นบนล้อยางรถสิบล้อ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:19/11/2561
รายละเอียด บันไดทางขึ้น-ลงท่าเรือวัดคลองเตยนอก(เรือด้ามฟากจากการตรวจสอบพบว่า ทางขึ้น-ลงของประชาชนผู้ใช้ท่าเรือไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากพื้นต่างระดับ สมควรปรับปรุงให้ประชาชนให้งานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ท่าเรือวัดคลองเตยนอกเป็นท่าเรือเอกชน จึงเห็นควรให้ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำแจ้งผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่