ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1018

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:18 น.
ผู้ร้องเรียนคนเมืองกาญจนบุรีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามแพโฟล์ทติ้งรุกล้ำแม่น้ำแควใหญ่ออกไปถึงกลางแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมทำให้เสียทัศนียภาพสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นอย่างยิ่ง กีดขวางการไหลของน้ำ และเส้นทางการคมนาคมทางน้ำ
รายละเอียดแพโฟล์ทติ้งรุกล้ำแม่น้ำแควใหญ่ออกไปถึงกลางแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมทำให้เสียทัศนียภาพสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นการกีดขวางเส้นทางน้ำไหลและเส้นทางการคมนาคมทางน้ำอีกด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:30/10/2561
รายละเอียด แพอาหารโฟล์ทติ้งได้จอดแพออกมาเกือบถึงกลางแม่น้ำ กว้างประมาณ50เมตร ส่วนแม่น้ำแควใหญ่ ณ จุดนั้น มีขนาดความกว่างประมาณ121 เมตร ดังนั้นแพอาหารโฟล์ทติ้ง จึงจอดกินพื้นที่ 2 ใน 5 ของแม่น้ำแควใหญ่  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี จึงได้แจ้งให้เจ้าของแพโฟล์ตติ้ง ดำเนินการเคลื่อนย้ายแพแถวที่อยู่ด้านนอกสุดออกภายในวันที่1พ.ย.61 หากเจ้าของแพฯไม่ยอมเคลื่อนย้ายแพในส่วนที่เกินออก ย่อมมีความผิดตามมาตรา48 มาตรา 52 ระวางโทษปรับตั้งแต่100ถึง1,000บาทและปรับเป็นรายวันวันละ50บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และเจ้าท่ามีอำนาจสั่งห้างให้แพจนกว่าจะทำการปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่