ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1021

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง "amorous11129602"
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 02:26 น.
ผู้ร้องเรียน"amorous11129602"
เลขประจำตัวประชาชน
Email"amorous11129602"
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเรื่อง ร้องเรียนปัญหาควันดำจากท่อไอเสียเรือโดยสารคลองแสนแสบ
รายละเอียดเรียน กรมเจ้าท่า ดิิิฉันมีีีความประสงค์ ร้องเรีียน-แจ้งเรื่องของควันดำ มลพิษจากท่อไอเสียเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ก่อมลภาวะทางอากาศค่อนข้างมาก และหนักขึ้นทุกวัน เรือส่วนมาก เกือบทุกลำปล่อยควันดำออกมาปริมาณมาก สร้าง ฝุ่น ควันพิษ ค่อนข้างหนา คิดว่าอยู่ในจุดที่อันตราย อาจส่งผลต่อสุขภาพผู้โดยสารและผู้อยู่อาศัยในอาคารใกล้เคียงตามแนวเส้นทางเรือโดยสาร ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนและท่าเรือที่ใกล้กับสถานศึกษา ทุกวัันจะได้รััับมลพิิิษซ้้ำ เกือบทั้งวัน อยากให้รีบตรวจสอบและแก้ปัญหาโดยเร็ว ในการแก้ปัญหาระยะแรกอาจตรวจสอบและซ่อมเครื่องยนต์ ไม่ให้ปล่อยควันดำออกมามากก่อน และในอนาคตเห็นด้วยที่ทางกรมเจ้าท่าจะทำ การศึกษาเรือต้นแบบที่ใช้นวัตกรรมที่ลดมลภาวะ ทางเสียงและควัน มาทดแทนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล หากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการดีมากค่ะ เพราะการคมนาคมทางเรือคลองแสนแสบช่วยคนทำงานในกรุงเทพได้มากในการลดปัญหาการจราจร หวังว่าการร้องเรียนนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ ส่งจากสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy ของฉัน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่