ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1034

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:45 น.
ผู้ร้องเรียนคุณไวกูณฐ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์090-9725754
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งร้องเรียนการให้บริการของเรือคลองแสนแสบ ไม่จอดเทียบท่า
รายละเอียดรับแจ้งทางสายด่วน 1199 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.45 น.จากคุณไวกูณฐ์ฯ ว่าคุณไวกูณฐ์ฯ ขึ้นเรือที่ท่าบางกระปิเพื่อจะไปที่ท่าเรืออิตัลไท ด้วยเรือโดยสารคลองแสนแสบหมายเลข 95 แต่เรือแล่นเร็วมาก ขณะเข้าเทียบท่าไม่คล้องเชือกที่โป๊ะ แต่ไล่ให้ผู้โดยสารกระโดดลงที่โป๊ะเองอจากเป็นอัตรายต่อผู้โดยสารได้ และไม่จอดที่ท่าเรืออิตัลไทแต่ไปส่งที่ท่าเรือถัดไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่