ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1041

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:45 น.
ผู้ร้องเรียนนายพิชัย แซ่ซิ้ม
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเรือประมงได้รับความเดือดร้อน เรือบรรทุกสินค้าวิ่งมาด้วยความเร็วจากกรุงเทพออกไปทะเล ทำให้เรือหลายลำที่จอดเทียบท่าได้รับความเสียหาย
รายละเอียดเรือบรรทุกสินค้าชื่อ YANG MING วิ่งมาด้วยความเร็วจากกทม.ออกไปทะเล ทำให้เรือหลายลำที่จอดเทียบท่าอยู่บริเวณหน้าท่าเทียบเรือสะพานปลาสมุทรปราการ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้รับความเสียหาย เป็นเหตุให้เรือลำดังกล่าวกระแทกกับบเรือนำเที่ยวทำให้ไม้กระดานตัวเรือแตกเสียหายและบางลำเชือกผู้เรือขาด ได้รับความเสียหายอยู่เป็นประจำ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:21/11/2561
รายละเอียด สำนักนำร่อง กรมเจ้าท่า ได้ตรวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเวลาดังกล่าวแล้วขอเรียนให้ทราบว่าเรือสินค้าลำดังกล่าวชื่อ YM INTERACTION แล่นผ่านบริเวณตลาดปากน้ำออกสู่ทะเลในขณะเกิดเหตุมีความจำเป็นต้องแซงเรือสินค้าอีกลำหนึ่งชื่อ DONGJIN VOYAGER ซึ่งในช่วงเวลานั้น มีเรือแล่นสวนทางมาอยู่ที่บริเวณอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ผู้นำร่องจึงใช้ความเร็วเพื่อแซงให้พ้นเรือลำที่ถูกแซงโดยเร็วที่สุด เพื่อมิให้โดนกับเรือที่แล่นสวนทางมา ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในการเดินเรือบริเวณพื้นที่ที่มีความคับแคบ สำนักนำร่องกรมเจ้าท่า ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและได้มีคำสั่งให้ผู้นำร่องในเขตท่าเรือกรุงเทพ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยการนำร่องเรือที่สำนักนำร่องได้กำหนดขึ้น และได้แจ้งให้ผู้นำร่องที่นำเรือเข้าออกในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช้ความระมัดระวังในการนำร่องเรือ โดยใช้ความเร็วต่ำและเหมาะสมเพียงพอที่จะบังคับการเดินเรือได้อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดคลื่นไปทำความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนตลอดจนเรือที่จอดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักนำร่องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกของสมาคมประมงฯได้ และขอความร่วมมือสมาชิกของสมาคมการประมงสมุทรปราการ ในการจอดเรือเทียบท่า ควรมีการใช้เชือกผูกเรือที่มีขนาดเหมาะสมและยางกันกระแทกระหว่างเรือกับท่าเรือหรือเรือกับเรือ จะเป็นการช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบจากคลื่นของเรือที่แล่นผ่านในบริเวณดังกล่าวได้

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่