ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1042

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:52 น.
ผู้ร้องเรียนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนการจัดงานประลองแข่งขันตกปลาของกลุ่มChai Marine Bass Boat Club Thailandในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์
รายละเอียดร้องเรียนการจัดงานประลองแข่งขันตกปลาของกลุ่มChai Marine Bass Boat Club Thailandในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:18/12/2561
รายละเอียด

1. จากการตรวจสอบแพชัยมารีน ทั้ง 3 หลัง ไม่ได้รับหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่าแต่อย่างใด

2. ไม่พบเรือที่เข้าร่วมแข่งขันตกปลาซึ่งคิดว่าน่าจะเลยกำหนดแข่งขันแล้ว จึงไม่พบเรือที่เข้าแข่งขัน จึงไม่สามารถตรวจสอบได้

3. จภ.3(กจ.)ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของแพ ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้พร้อม

4. สภาพของแพชัยมารีนเป็นแพ 2 ชั้น ซึ่งมีลักษณะที่ไม่สามารถออกใบรับรองได้ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 227/2559

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่