ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1045

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 15:05 น.
ผู้ร้องเรียนคุณพัชมณ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์087-3453947
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งพนักงานบริการไม่ดี และป้ายราคาไม่ชัดเจน
รายละเอียดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.05 น.ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ผ่านทางสายด่วน 1199 จากคุณพัชมณฯ ว่าท่าเรือคลองเตยไม่มีป้ายค่าโดยสาร ราคาป้าโดยสารไม่แน่ชัด และพนักงานบริการไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ร้องจึงอยากให้มีการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงในข้อร้องเรียนดังกล่าว

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่