ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1048

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 09:50 น.
ผู้ร้องเรียนคุณปราณี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-1464549
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามเรือไม่จอดท่า / พนักงานประจำเรือใช้วาจาไม่สุภาพ
รายละเอียดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 09.50 น.ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จากคุณปราณีฯ เรื่องการบริการ เนื่องจากคุณปราณีได้ขึ้นเรือด่วนที่ท่านนทบุรีปลายทางที่ท่าช้าง ( หมายเลขตั๋ว 154358 ) เมื่อถึงท่าเรือท่าช้างเนื่องด้วยผู้โดยสารมีความหนาแน่นจึงทำให้คุณปราณีออกมาช้าเพราะต้องอุ้มเด็กที่หลับ ขณะกำลังก้าวลงจากเรือ พนักประจำเรือได้ส่งสัณญาณให้เรือออกทำให้คุณปราณีเกือบจะตกเรือและลงท่าเรือไม่ทัน เธอจึงถามพนักงานประจำเรือว่าแล้วคุณปราณีจะทำอย่างไร พนักตอบว่า”คุณก็หาทางกลับเองสิครับ”คุณปราณีจึงได้ลงที่ท่าเรือวัดอรุณ เพื่อนั้งเรือกลับท่าเรือท่าช้าง จึงอยากให้มีการอบรมพนักงานเรื่องการบริการด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่