ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1050

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น.
ผู้ร้องเรียนคุณเอกราช
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-4795585
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามเรือโดยสารไม่รับ ปล่อยผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมาก (คลองแสนแสบ - ประตูน้ำฯ)
รายละเอียดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จากคุณเอกราช ฯ ว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ 07.30 เป็นต้นไป บริเวณท่าเรือประตูน้ำ จะมีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากแทบทุกวัน บางครั้งรอนานครึ่ง ชม. ก็ยังไม่มีเรือมารับผู้โดยสาร หรือเวลาที่มีเรือมาเทียบท่า พอผู้โดยสารทะยอยลงเรือไปซักพักโดยที่พื้นที่เรือยังไม่เต็ม (ครึ่งลำเรือ) พนักงานประจำเรือก็บอกไม่ให้ลงแล้ว โดยไม่บอกเหตุผล (case ของวันนี้เป็นเรือหมายเลข 43) แล้วเรือก็วิ่งออกจากท่าไป ทำให้มีผู้โดยสารเกือบตกเรือหลายครั้งแล้ว ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าประจำท่าเรือ ไม่อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร จึงแจ้งร้องเรียนมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและอยากทราบผลการดำเนินการต่อไป ว่าทางกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการแก้ไขอะไรไปบ้าง เพราะแจ้งว่าได้ทำการร้องเรียนมาหลายครั้งมากแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่