ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1054

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 11:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณมาตา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามไม่พอใจในการบริการของพนักงานขายตั๋วที่ท่าวัอรุณ
รายละเอียดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน จากคุณมาตา ฯ ช่วงเวลา 11.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยคุณมาตา ฯ ได้มาใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือวัดอรุณ แต่รอเรือนานมาก ผู้โดยสารก็เยอะ และไม่มีการประสานงานในการนำเรือมาระบายผู้โดยสารให้เพียงพอ พนักงานขายตั๋วที่ท่าวัดอรุณ ปล่อยให้ผู้โดยสารรอเรือเป็นเวลานานโดยไม่อธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงต้องรอเรือนาน และใช้วาจาไม่สุภาพต่อผู้โดยสารทำให้นักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติ ตนไม่พอใจในการบริการของพนักงานขายตั๋วที่ท่าวัดอรุณเป็นอย่างมาก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่