ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1055

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง sirirux.koc@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09:57 น.
ผู้ร้องเรียนสิริรักษ์ คชศิลา
เลขประจำตัวประชาชน3160100252684
Emailsirirux.koc@gmail.com
โทรศัพท์0994979194
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียนปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนบ้านสองหลังอยู่ติดกันในจังหวัดนนทบุรีปลูกผักและก่อสร้างบ้านบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
รายละเอียดบ้านนายดำสองหลังอยู่ติดกันบ้านเลขที่54/1ม.7 ปากคลองบางพูด วัดเกาะพญาเจ่งซอย15 ซอยวัดกู้ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อยู่ติดประตูระบายน้ำปากคลองบางพูด ปลูกผักและก่อสร้างบ้าน บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจึงอยากให้ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพรบ.การเดินเรือ ในน่านน้ำไทยฉบับที่17พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่