ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1058

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง nongpooh_moris_k@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 04:28 น.
ผู้ร้องเรียนก็กูไง จะใครละสัส!
เลขประจำตัวประชาชน
Emailnongpooh_moris_k@hotmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามเรื่อง: พฤติกรรมของพนักงงานท้ายเรือ ธงส้ม
รายละเอียดขอร้องเรียนพฤติกรรมของพนักงานท้ายเรือด่วนเจ้าพระยา ธงส้ม หมายเลข 184 ใช้คำพูดคำจากับพูดโดยสารได้ต่ำมาก ผู้โดยสารก็คนเหมือนกันนะครับ แล้วก็เสียค่าบริการ ไม่ได้ขอใช้บริการฟรี แต่พูดจากับพูดโดยสารแย่ๆแบบนี้ไม่ได้นะ อยากให้ทางกรมเจ้าท่า ช่วยอบรมพนักงานคนดังกล่าว ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็ควรลาออกกลับไปนอนอยู่บ้านน่าจะดีกว่าครับ เหตุเกิดวันที่ 22 / 12 / 61 เที่ยวกลับนนท์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่