ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1060

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 16:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณนิภาพันธ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-8742994
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเหตุโป๊ะท่าเรือเสียหาย โดยยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแก้ไข
รายละเอียดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. ได้รับแจ้งจาก คุณนิภาพันธ์ฯ ว่า โป๊ะท่าเรือบางกอกน้อยล่มไกล้กับบริเวณ สะพานอัมริน ตั่งแต่วันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแก้ไข ทำให้ ประชาชนที่ใช้เรือได้รับความเดือดร้อนในการขึ้นลงเรือเป็นอย่างมาก จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการ



กรุณากรอกที่อยู่