ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1062

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15:16 น.
ผู้ร้องเรียนเครือข่ายรักษ์แม่น้ำ(นางกัลยาณี พรพิเนตพงศ์)
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร01610009374 เรื่องขอให้พิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร01610009374 เรื่องขอให้พิจารณาทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่