ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1065

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15:28 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02610066839 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง และพนักงานประจำเรือโดยสารคลองแสนแสบ
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02610066839 เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือประตูน้ำ-ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง และพนักงานประจำเรือโดยสารคลองแสนแสบ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่