ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1071

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 17:23 น.
ผู้ร้องเรียนสำนักงานเขตตลิ่งชัน
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเหตุเดือดร้อนรำคาญากเรือนำเที่ยวสวนกล้วยไม้ของตลาดน้ำคลองลัดมะยมส่งเสียงดังและก่อมลพิษ
รายละเอียดเหตุเดือดร้อนรำคาญากเรือนำเที่ยวสวนกล้วยไม้ของตลาดน้ำคลองลัดมะยมส่งเสียงดังและก่อมลพิษ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่