ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1072

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12:14 น.
ผู้ร้องเรียน Kira
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเรื่อง: To Phuket Harbourmaster- Incident Report
รายละเอียดTo Phuket Harbourmaster- Incident Report On 27th December at 1030 a speedboat of a tour operator “Happy B at Phuket” almost ran over a snorkeler at Koh Maithon. Me and my friends just happened to be at anchor at this bay and the incident unfolded right in front of us, the speedboat was flying into the bay at full speed to show off to the tourists onboard and only our frantic screaming at them made it stop at the last second, the swimming man luckily emerged unharmed from under their bow!! This was the most reckless driving we have ever seen with an absolute disregard to safety and our hands are still shaking from witnessing this incindent. Two boats of this tour operator arrived to the bay, the logo of the operator is shown on the pic2 but the boat that nearly caused a fatal accident went hiding behind the rocks right after the incident and I could take only one photo (pic3) at a distance - it was sitting between two rocks. Same logo on the freeboard, red roof. I am sure the driver can be identified easily when your authority contacts the business owner. We would like to report this incident to Phuket Harbourmaster and the relevant authority and also bring awareness to the surrounding - a lot of incidents including fatalities on water in Thailand are due to the tour operators’ reckless and ignorant behaviour towards people and the environment. Please kindly confirm receiving this report and share with us what actions were taken so we can update the Phuket Sailing & Cruising Community. Many thanks for your attention and Kindest Regards Kira

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 14 มกราคม 2562
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:14/01/2562
รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เดินทางไปตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทของบริษัททัวร์ สกรีนอักษรข้างเรือว่า Happy B at Phuket จำนวน 2 ลำ จอดอยู่บริเวณบริเวณชายหาดบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฐา อ.เมือง จ.ภูเก็ต (1.เรือสปีดโบ๊ทลำแรก ชื่อ อนุรักษ์1 หมายเลขทะเบียน 525280866 เจ้าของเรือเชื่อ นายอณุรักษ์ ศรีหมาด ผู้ควบคุมเรือชื่อ นายอรุณ ประโมงกิจ 2.เรือสปีดโบ๊ทลำที่ 2 ชื่อ วรัสศา หมายเลขทะเบียน 535200305 เจ้าของเรือชื่อ นางสาวรภัสศา น้อยแก้ว ผู้ควบคุมเรือชื่อ นายรังสิต ระเด่น 3.บริษัททัวร์ชื่อแฮปปี้โบ๊ททราเวล โดยมีนางสาวรภัสศา น้อยแก้ว) จากการตรวจสอบนางสาวรภัสศา น้อยแก้ว(ตัวแทนบริษัททัวร์) และผู้ควบคุมเรือทั้ง 2 ลำ ได้ความว่า ผู้ควบคุมเรือได้นำเรือเข้าไปยังบริเวณเกาะไม้ท่อนในตำแหน่งที่มีนักท่องเที่ยวดำน้ำอยู่จริง แต่ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เรือสปีดโบ๊ททั่วไปใช้เดินเรือและไม่มีทุ่นเครื่องหมายใดๆ แสดงพื้นที่จุดดำน้ำที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่จภ.5(ภก.) จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ควบคุมเรือ เดินเรือด้วยระมัดระวัง ห้ามเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวอีกและให้ชะลอความเร็วเข้าสู่บริเวณใกล้แนวชายหาด และได้กำชับบริษัททัวร์ ให้ดำเนินกิจการโดยตระหนักถึงความปลอดภัยทางน้ำและภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับแรก

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่