ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1072

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12:14 น.
ผู้ร้องเรียน Kira
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเรื่อง: To Phuket Harbourmaster- Incident Report
รายละเอียดTo Phuket Harbourmaster- Incident Report On 27th December at 1030 a speedboat of a tour operator “Happy B at Phuket” almost ran over a snorkeler at Koh Maithon. Me and my friends just happened to be at anchor at this bay and the incident unfolded right in front of us, the speedboat was flying into the bay at full speed to show off to the tourists onboard and only our frantic screaming at them made it stop at the last second, the swimming man luckily emerged unharmed from under their bow!! This was the most reckless driving we have ever seen with an absolute disregard to safety and our hands are still shaking from witnessing this incindent. Two boats of this tour operator arrived to the bay, the logo of the operator is shown on the pic2 but the boat that nearly caused a fatal accident went hiding behind the rocks right after the incident and I could take only one photo (pic3) at a distance - it was sitting between two rocks. Same logo on the freeboard, red roof. I am sure the driver can be identified easily when your authority contacts the business owner. We would like to report this incident to Phuket Harbourmaster and the relevant authority and also bring awareness to the surrounding - a lot of incidents including fatalities on water in Thailand are due to the tour operators’ reckless and ignorant behaviour towards people and the environment. Please kindly confirm receiving this report and share with us what actions were taken so we can update the Phuket Sailing & Cruising Community. Many thanks for your attention and Kindest Regards Kira

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่