ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1073

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16:45 น.
ผู้ร้องเรียนคุณศศิชา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0851152974
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามการเดินเรือในคลองแสนแสบ ช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าๆ เรือหมดตั้งแต่7โมงนิดๆ ทำให้ผู้โดยสารรอเรือนาน
รายละเอียดการเดินเรือในคลองแสนแสบ ช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าๆ เรือหมดตั้งแต่7โมงนิดๆ ทำให้ผู้โดยสารรอเรือนาน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่