ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1074

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง "pong aj"
วันที่ร้องเรียนวันที่ 01 มกราคม 2562 เวลา 10:59 น.
ผู้ร้องเรียน"pong aj"
เลขประจำตัวประชาชน
Email"pong aj"
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามเรื่อง: แจ้งพฤติกรรมของ จนท.บ.เรือด่วนเจ้าพระยา
รายละเอียดวันนี้มาลงเรือที่ท่าน้ำนนท์ เรือออกตอน 10.45 น. ฝากช่วยอบรมมารยาทและการพูดจาของบรรดา จนท.ที่อยู่กันหลายคนตรงโต๊ะขายตั๋วหน่อย โดยเฉพาะกะเป๋าเรือลำที่ออกเวลานี้ ด่าผู้โดยสารตั้งแต่เดินลงเรือ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่