ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1081

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 07 มกราคม 2562 เวลา 12:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสายชล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์087-6711567
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามพบบุคคลมีพฤติกรรมรีดไถเงินไกด์
รายละเอียดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ได้รับแจ้งจาก คุณสายชลฯ ว่า ตนเป็นคณะกรรมการสมาคมไกด์ฯ มักจะได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสมาชิกว่าเมื่อนำเรือนำเที่ยวไปเทียบท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) จะมีกลุ่มคนมาเก็บค่าใช้ท่าเทียบเรือโดยอ้างว่าได้รับสัมปทานจากกรมเจ้าท่า อีกทั้งยังมีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคามไกด์ อีกด้วย โดยตนเห็นว่าถ้าได้สัมประทานจากกรมเจ้าท่าจริงตามที่อ้าง อยากให้กรมเจ้าท่าทำการติดป้ายแสดงราคาค่าใช้ท่าด้วย และเมื่อได้นำเรือไปจอดเทียบท่าฝั่งธนบุรีมักจะมีปัญหาเด็กจรจัดมารีดไถ่ค่าจอดเรือด้วย ซึ่งอาจส่งต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่