ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1100

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 18:30 น.
ผู้ร้องเรียนคุณอัญชลี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-5655146
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งร้องเรียนลักษณะการขับเรือในพื้นที่คลองแสนแสบ
รายละเอียดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.52 น. ได้รับแจ้งจากสายด่วน 1199 ว่าคุณอัญชลี ได้มาใช้บริการเรือคลองแสนแสบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 256 เวลา 18.30 น. โดยเดินทางจากท่าเรือชิดลมไปยังท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ ซึ่งในระหว่างทางช่วงก่อนถึงท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ บริเวณนั้นจะเป็นช่วงที่แคบ ได้มีเรือท่องเที่ยวหมายเลข 29 แล่นมาด้วยความเร็ว และตัดหน้าเรือที่ตนโดยสารมาด้วย ทำให้ส่วนท้ายของเรือท่องเที่ยวลำดังกล่าวกระแทกเข้ากับหัวเรือโดยสาร จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่