ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1133

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 16:50 น.
ผู้ร้องเรียนคุณรัชนี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-8583342
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ให้บริการล่าช้า
รายละเอียดวันที่ 22 ม.ค. 62 เวลา 16.50 น. รับแจ้งทางสายด่วน 1199 คุณรัชนี ฯ ว่าได้มาทำเอกสารคนประจำเรือที่กรมเจ้าท่า สาขาประจวบคีรีขันธ์ กับเจ้าหน้าที่ เมธี ฯ ตั้งแต่วันที่ 21-22 มกราคม 2562 แต่ไม่มีความคืบหน้า จึงได้โทรติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่อีกครั้งในวันนี้แต่เจ้าหน้าที่เมธีบอกว่าไม่มีเวลาทำให้ จึงอยากร้องว่า เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือ เพราะตนต้องรีบนำเรือออกทำการ จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่