ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1134

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14:15 น.
ผู้ร้องเรียนคุณปาณิสรา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์099-2619795
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งร้องเรียนพนักงานเรือด่วนเจ้าพระยาใช้วาจาไม่สุภาพ
รายละเอียดวันที่ 22 ม.ค. 62 เวลา 14.15 น. รับแจ้งทางสายด่วน 1199 คุณปาณิสรา ฯ ว่าตนได้มาใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยากับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติ จากท่าเรือนนทบุรี หมายเลขตั๋ว 239661 ไปยังท่าเรือยอดพิมาน ขณะเรือเทียบท่าพนักงานได้ใช้วาจาและน้ำเสียงที่ไม่ไพเราะจึงอยากให้มีการอบรมเพราะตนได้พาเพื่อนมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรก อาจทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่