ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1136

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น.
ผู้ร้องเรียนคุณนันทณัฐ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์092-5161738
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือแล่นด้วยความเร็วลักษณะเหมือนขับแข่งกันมา
รายละเอียดวันที่ 22 ม.ค. 62 เวลา 9.30 น. รับแจ้งทางสายด่วน 1199 จากคุณนันทณัฐ ฯ ว่าตนได้มาใช้บริการเรือคลองแสนแสบเวลา 8.30 น. ที่ท่าเรือสุเหร่าบ้านดอน ขณะออกจากท่าเรือได้มีเรือเบอร์ 5 แล่นมาด้วยความเร็ว คาดว่าน่าจะแข่งกันมา ทำให้เกิดคลื่นน้ำเป็นเหตุทำให้เรือที่ตนโดยสารโคลงเคลง อาจเกิดอันตรายได้ ซึ่งตนอยากให้มีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่