ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1137

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11:52 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสมภพ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน ปัญหาไฟสปอร์ตไลท์กลางสะพานแยงสายตาเรือลากจูง
รายละเอียดวันที่ 25 ม.ค. 62 เวลา 11.52 น. รับแจ้งทางวิทยุคมนาคม VHF/FM จาก คุณสมภพฯ ผู้ควบคุมเรือลากจูง”ศรีพูลเจริญทรัพย์”ว่าที่สะพานพระราม5 มีการติดตั้งไฟสปอร์ตไลต์สีฟ้ากลางสะพานทำให้แสงแยงตาผู้ควบคุม เรือก่อให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ดีอาจไม่ปลอดภัยในการเดินเรือ จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด ได้ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่