ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1138

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 15:45 น.
ผู้ร้องเรียนคุณธวัต
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-8659483
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้โดยสารกดกริ่งก่อนถึงท่าที่จะลง แต่เรือไม่ยอมจอดเทียบท่า
รายละเอียดวันที่ 27 ม.ค. 62 เวลา 15.45 น. ได้รับแจ้งจาก คุณธวัต ฯ ตนเองได้เดินทางโดยสารเรือคลองแสนแสบมากับเรือเบอร์ 37 เมื่อถึงท่าชาญอิสระ ตนได้กดกริ่งก่อนถึงท่าแต่เรือไม่เทียบท่าชาญอิสระกลับเลยไปเทียบให้ขึ้นที่ท่าเรือทองหล่อ คุณธวัต ฯ ได้กล่าวว่าไม่ไช่ครั้งแรกจึกอยากให้มีการแก้ไข จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่