ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1139

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10:06 น.
ผู้ร้องเรียนคุณพรศรี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0958834954
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้างบ้านซ่อมแซมเรือทำให้มีควันดำลงแม่น้ำและลอยเข้าบ้าน
รายละเอียดวันที่ 28 ม.ค. 62 เวลา 10.06 น. ได้รับแจ้งจาก คุณพรศรี ฯ ว่าข้างบ้าน ได้มีการซ่อมแซมเรือและทำให้ฝุ่นไม้ควันดำลงแม่น้ำและเข้าบ้านจนอาศัยอยู่แทบไม่ได้ ที่บ้านแลขที่ 29/2 เจริญนครตรงข้ามวัดวรจรรยาวาส จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่