ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1147

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13:36 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสุภชัยฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์091-7397804
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามดูดทรายในคลองจันทร์ดี อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดรับแจ้งทางสายด่วน 1199 เมื่อวันที่ 21ม.ค.62 เวลา 10.36 ได้รับแจ้งจากคุณสุภชัยฯ ว่าได้มีการดูดทรายในคลองจันทร์ดี อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช หลังสำนักงานที่ดิน เกินกว่าโฉนดที่ดินขอตัวเองทางคุณสุภชัยฯ ได้ร้องเรียนให้ กรมเจ้าท่าที่นครศรีธรรมราชไป รอบนึงแล้วแต่ ทางบริษัทก็ยังทำอยู่เกินมาประมาณ 100 เมตรแล้ว

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่