ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1152

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:50 น.
ผู้ร้องเรียนคุณธรรญธร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์063-5188151
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าใช้วาจาไม่เหมาะสมและให้ข้อมูลผู้โดยสารไม่ถูกต้อง
รายละเอียดวันที่ 11 ก.พ. 62 เวลา 16.50 น. ได้รับแจ้งทางสายด่วน 1199 จากคุณธรรญธรฯ ว่าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 15.00 น.โดยประมาณได้มาใช้บริการเรือคลองแสนแสบที่ท่าเรือโบ้เบ้ ตามข้อมูลที่ส่งมายัง E-mail ของกรมเจ้าท่า (ตามเอกสารแนบท้าย) จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะขอติดตามเรื่องร้องเรียนและบทลงโทษเจ้าหน้าที่ด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่