ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1157

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 มกราคม 2562 เวลา 14:45 น.
ผู้ร้องเรียนนายอรุณ อังศุยานนท์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนการปฏิบัติงานของพนักงานเรือด่วนเจ้าพระยา
รายละเอียดร้องเรียนการปฏิบัติงานของพนักงานเรือด่วนเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 29ธ.ค.61 ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าเรือท่าพระอาทิตย์(เริ่มต้นการเดินทางเวลาประมาณ 09..30 น.) ไปยังท่าเรือท่าน้ำนนทบุรี (ถึงปลายทางการเดินทาง เวลาประมาณ 10.00 น.) พนักงานขับเรือด่วนเจ้าพระยา(เรือหมายเลข 173) ขับเรือซิ่ง/ขับเรือหวาดเสียวอันตราย ขับเรือด้วยความเร็วเกิบกว่าปกติ (นายอรุณ อังศุยานนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่าได้กำชับกับพนักงานให้ปรับปรุงการให้บริการ ให้ใส่ใจการทำงานเพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่