ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1164

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:16 น.
ผู้ร้องเรียนนางสาวพัสดี คำสง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0815354459
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเรือเมียนมาปล้นในเขตน่านน้ำไทย
รายละเอียดได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเรือเมียนมาปล้นในเขตน่านน้ำไทย ใช้เรือติดอาวุธพร้อมใช้ปืนเข้าปล้นเรือประมงไทยในเขตน้ำน่านน้ำไทยถึง 3 ครั้ง ในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี เมื่อวันที่ 14ม.ค.62 เรือแสนเจริญชัย เลขทะเบียนเรือ 1986-00837 ขอความช่วยเหลือให้นำเรือที่ถูกปล้นกลับคืนมาโดยเร็ว(นางสาวพัสดี คำสง ผู้ร้องเรียน)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 09 เมษายน 2562
ผู้ตอบ:อัญชลีกรณ์ เหงียบกุล
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการ
ดำเนินการเมื่อ:09/04/2562
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาระนอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนชี้แจง ดังนี้
       เรือประมงแสนเจริญชัย ออกทำการประมง  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ลูกเรือประมง 8 คน (ไทย 1,เมียนมา 7) ขณะออกทำการประมงในเขตบริเวณทางทิศตะวันตกของเกาะพยาม ในคืนวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 23.45 น. ได้ถูกเรือรบของประเทศเมียนมาจับกุม โดยมีลูกเรือประมงชาวพม่า 6 คน ถูกจับกุมพร้อมเรือ โดยเรือประมงชื่อชลสิน 5 ได้ช่วยเหลือลูกเรือพม่า 1 คน และไต๋เรือ 1 คน จากนั้นเรือรบเมียนมาได้ควบคุมเรือประมงแสนเจริญชัย ไปยังบริเวณเกาะย่านเชือก เขตประเทศเมียนมา การดำเนินการในการช่วยเหลือในขณะนี้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สั่งการให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 3 (ศรชล.เขต3) และศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมา (ศปชล.ทพ.) ประสานกับหน่วยงานเมียนมาในพื้นที่ เพื่อให้มีการปล่อยเรือและส่งคืนเจ้าของเรือประมง รวมทั้งมีหนังสือประท้วงการปฏิบัติที่รุนแรงของเรือติดอาวุธเมียนมา ต่อหน่วยงานเมียนมาในพื้นที่
      สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาระนอง ในฐานะหน่วยงานของกรมเจ้าท่าในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ในการสนับสนุนข้อมูลและการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือนำเรือประมงแสนเจริญชัยกลับมายังประเทศไทย สำหรับการที่เจ้าของเรือได้เรียกร้อง ขอค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส ในการทำการประมง กรมเจ้าท่าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีนี้ได้

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่