ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1167

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:55 น.
ผู้ร้องเรียนนายสุวิทย์ ตาดต่าย
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์089-8908098
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอทราบเรื่องการร้องเรียนและคัดสำเนาคำสั่ง
รายละเอียดขอทราบเรื่องการร้องเรียนและคัดสำเนาคำสั่ง การก่อสร้างเขื่อนติดกับริมคลองพระอุดม (การก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำที่ร้องเรียนต้องดำเนินการขออนุญาตในการก่อสร้างหรือไม่ (นายสุวิทย์ ตาดต่าย ทำที่ 65 ม.2 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานภูมิภาคสาขานนทบุรี ได้ตรวจสอบพบว่าเขื่อนกันน้ำเซาะดังกล่าว ปลูกสร้างในแนวกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของเจ้าท่าแต่อย่างใด

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่