ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1168

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:07 น.
ผู้ร้องเรียนนายวัชระ เกษมรัตน์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์090-3261917
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
รายละเอียดเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ (ล่องแพ ขี่ช้าง ชื่อแก่งกึ้ดริเวอร์ไซด์ ด้านหลังติดลำน้ำแม่แตง พื้นที่ด้านหลังสูงชันกว่าระดับน้ำแม่แตงหลายสิบเมตร ไม่สามารถเอารถหรือแพขึ้นลงได้ จึงบุกรุกพื้นที่)(กำนันประสิทธิ์ อินต๊ะ และนางอุ๊ด ดวงคำและเจ๊ลี นางแสงเดือน ชัยเลิศพร้อมกับพวกอีกหลายคน เอาที่ดินไปขายให้กับนางผึ้ง สามีเป็นชาวต่างชาติ พื้นที่ที่ทาสีเหลือง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่